Privacyregeling

Uw privacy en persoonsgegevens
Spring Jeugdhulp en Spring Jeugdprofessionals, kortweg ‘SPRING Jeugd’,  gebruikt uw persoonsgegevens om u goed te kunnen helpen. We gebruiken alleen de gegevens die echt nodig zijn om ons werk te kunnen doen. Wij beschermen uw privacy zo goed mogelijk. Daarom zijn er regels opgesteld om voorzichtig met uw persoonsgegevens om te gaan:

– Wij gebruiken alleen gegevens die nodig zijn om u te helpen.

– Wij zijn open over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens met informatie over een persoon. Het gaat dan om gegevens waaraan de persoon te herkennen is.

Komt u bij SPRING Jeugd met een hulpvraag? Dan gebruiken we uw persoonsgegevens totdat u geholpen bent. Wij kunnen gegevens ook opvragen, vastleggen en delen. Dat mag alleen als het echt nodig is. Bijvoorbeeld om te kunnen bepalen welke hulp u nodig heeft en om deze hulp te regelen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens binnen de grenzen van de wet.

SPRING Jeugd heeft regels gemaakt om uw privacy te beschermen. Deze regels of afspraken over uw privacy staan in het privacyreglement. Hierin staat bijvoorbeeld voor welke doeleinden gegevens worden verwerkt. Ook staat daar uitgebreid in wat uw rechten zijn.

Uw toestemming
Soms is het nodig om meer persoonsgegevens op te vragen. Bijvoorbeeld als medische gegevens belangrijk zijn voor het beoordelen van uw hulpvraag. Dan is uw toestemming nodig om contact met uw huisarts op te nemen. Wij vragen u dan om toestemming voor het opvragen van uw gegevens.

Onze medewerkers kijken eerst of het echt nodig is om uw persoonsgegevens op te vragen. Soms kunnen we ook een goed beeld krijgen met minder informatie.

U heeft een aantal rechten, zoals het recht om:

– Het recht om te weten wat er met uw gegevens gebeurt

– Uw persoonsgegevens in te zien

– Uw persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen

– Bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens

– Uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere hulpverlener

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Daarom nemen we maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Die maatregelen staan in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Wij doen er alles aan om uw privacy goed te beschermen. Heeft u vragen of klachten? Neemt u dan contact op met onze (onafhankelijke) functionaris gegevensbescherming via fg@meewestbrabant of 076 522 30 90. Onze werkwijze rondom klachten vindt u in het klachtenreglement.