ScheidingsATLAS professionals

Wat is ScheidingsATLAS en voor wie is het bedoeld?

ScheidingsATLAS is een wetenschappelijk onderbouwde preventieve groepsvoorlichting voor ouders die gescheiden zijn. Veel gescheiden ouders worstelen met vragen over het ouderschap na de scheiding. Hoe beleven de kinderen de scheiding? Hoe kun je ze als ouder helpen bij de nieuwe situatie? Hoe zorg je goed voor jezelf en je kinderen? Hoe werkt dat, ouderschap na scheiding? Hoe praat je hierover met de andere ouder? Na een scheiding zijn ouders niet langer partners, maar ze blijven wel samen de ouders van hun kinderen. De voorlichting ScheidingsATLAS gaat hierop in door gescheiden ouders informatie te geven en te ondersteunen.

Tijdens de bijeenkomst ScheidingsATLAS voor professionals staan we stil bij de 6 pijlers van de ScheidingsATLAS. Dit zijn:

– Impact van de scheiding
– Ouderschap na scheiding
– Positieve communicatie
– Conflict
– Ouder-Kind relatie
– In je kracht staan

We nemen jou als professional en verwijzer mee in de training die wij verzorgen voor ouders. Je krijgt inzicht in de ScheidingsATLAS en weet waar je ouders naar verwijst. Ook geeft het jou als professional een stuk psycho-educatie dat je kunt meenemen in de hulpverlening aan gezinnen. Deelname is gratis.

Naast dat wij de ScheidingsATLAS voor professionals verzorgen op onze eigen locatie, kunnen wij deze voorlichting ook incompany verzorgen vanaf 8 deelnemers. Neem gerust contact met ons op via: info@kindinscheidingzeeland.nl

Heb je interesse om deze training te volgen, neem contact met ons op.
De trainingsdata en -locatie worden in overleg bepaald..