Training

Stoere Schildpadden en Dappere Dino's
3 oktober, 2022
Kosten: €0
Locatie: Tholen

Dappere Dino’s en stoere schildpadden is een wetenschappelijk onderbouwde preventieve groepstraining voor kinderen in groep 1 &2 en groep 3 & 4 van het basisonderwijs van wie de ouders gescheiden zijn. De training is bedoeld om kinderen beter om te laten gaan met de veranderingen tijdens en na de scheiding, en richt zich op het verbeteren van de mentale weerbaarheid van kinderen.

Met de groepstraining ‘Stoere Schildpadden’ (groep 1 en 2) en ‘Dappere Dino’s’ (groep 3 en 4) leert de trainer kinderen van wie de ouders willen scheiden of gescheiden zijn om beter om te gaan met veranderingen tijdens en na de scheiding. 

Voor wie is de groepstraining?
De groepstraining is bedoeld voor kinderen in de gemeente Tholen waarvan de ouders willen scheiden of gescheiden zijn. We betrekken hierbij ook de ouders van de kinderen. Het programma Stoere Schildpadden is ontwikkeld voor kinderen van 4 t/m 6 jaar. Dappere Dino’s is er voor kinderen van 6 t/m 8 jaar.

Waarom de training volgen?
Kinderen leren tijdens wekelijkse groepssessies spelenderwijs om hun ervaringen, gevoelens en gedachten te herkennen en onder woorden te brengen. Handpoppen Sam (Stoere Schildpadden) en Rex (Dappere Dino’s) helpen daarbij. Sam en Rex hebben ook gescheiden ouders. De kinderen herkennen zich in de verhalen van de handpoppen en durven daardoor ook over hun situatie te vertellen. Zij komen tot de ontdekking dat ze niet de enige zijn met gescheiden ouders.

Hoe is de training opgebouwd?
De training bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten. Een groep bestaat uit maximaal 7 kinderen. De ouders van de kinderen worden actief bij de training betrokken. Zowel tijdens de intake over hun kind, op een groepsbijeenkomst met andere ouders en via updates per mail. De training eindigt met een gesprek met de ouders. De training wordt gegeven in een veilige omgeving en alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Er zijn geen kosten aan de training verbonden.

Wat hebben kinderen en hun ouders aan de training?
De kinderen leren met hun gevoelens omgaan, stapsgewijs problemen op te lossen en zij ontwikkelen meer zelfvertrouwen. De kinderen ervaren steun van leeftijdsgenootjes die hetzelfde meemaken. Dit helpt om de spanning van de scheiding te verminderen. Kinderen begrijpen de scheiding beter en ze weten dat zij geen schuld hebben aan de scheiding.

De ouders kennen de impact van de scheiding op de ontwikkeling van hun kind(eren). De training draagt bij aan het verbeteren van het contact tussen ouders en kind.

Meer informatie of aanmelden?
Wilt u meer informatie of wilt u uw kind aanmelden voor Stoere Schildpadden of Dappere Dino’s? Neem dan telefonisch contact op met Pepita van de Laak (0639862662) of stuur een e-mail naar pepita.vandelaak@tholen.nl

Meer informatie over het programma vindt u op www.dapperedino.nl of op YouTube.