Training

Werken met samengestelde gezinnen, door Inka Tetzlaff, april 2023
20 april, 2023
Kosten: €250
Locatie: Industriestraat 14, Goes

Kennisbevordering en praktische toepasbaarheid, daar is het programma op gericht. Je leert over feiten, kenmerken, bijzonderheden, valkuilen en krachtbronnen van het samengestelde gezin. Wat zijn de belangrijkste interactie- patronen die veel voorkomen in samengestelde gezinnen? Hoe kun je ‘eerste hulp bij opvoedingsperikelen’ geven? In de training ligt de nadruk op oefenen, ervaren en reflectie, met ruimte voor eigen casussen. De onderliggende visie van de training is systemisch. Dat wil zeggen met aandacht voor de context en proberen het hele gezinssysteem te betrekken.

Resultaat
Je gaat naar huis met meer inzicht in en handvatten voor het werken met een samengesteld gezinssysteem. Daarnaast heb je meer zicht gekregen op welke vraagstukken m.b.t. een samengesteld gezin je zelf kunt oppakken en voor welke een doorverwijzing passend kan zijn.

Opzet training
Enkele weken na de trainingsdag is er een terugkomochtend waarmee middels lessons learned wordt teruggeblikt op jouw ervaringen. Deze wordt gegeven door KisZ.

Data
20 april 2023, trainingsdag, 09.30-16.30 uur, incl. lunch
25 mei 2023, lessons learned van 09.30-11.00 uur
Beide dagen vinden plaats op de industriestraat 14a, Goes

Investering: € 250. De accreditatie is in aanvraag.

Aanmelden via deze link. Kijk voor meer informatie op www.kindinscheidingzeeland.nl

Over de trainster: Inka
Tetzlaff
Inka zet zich al jarenlang in voor samengestelde gezinnen en gescheiden ouders en kinderen. Ze werkt als psycholoog en relatie- en systeemtherapeut binnen Kindbelang (www.kindbelang.nu). Eerder gaf Inka bij ons een inspirerend webinar over het werken met stiefgezinnen.

Modulair aanbod
Kind in scheiding Zeeland biedt samen met het SPRING Leerhuis uiteenlopende trainingen voor professionals die werken met ouders en/of kinderen in een scheidingssituatie.