Ouders

Voor ouders met vragen over scheiden met kinderen.

Beste ouder(s),

Je overweegt te gaan scheiden, hebt besloten te gaan scheiden of je bent al gescheiden. Je bent op zoek naar ondersteuning, informatie of advies om de scheiding voor jullie kinderen zo goed mogelijk vorm te geven en te laten verlopen. Kind in scheiding Zeeland maakt zich sterk voor kinderen van (aankomend) gescheiden ouders.

Ieder kind reageert anders op de boodschap dat zijn/haar ouders gaan scheiden. Je hebt misschien vragen over hoe je de kinderen het beste kunt vertellen dat jullie gaan scheiden. Wat zeg je wel en wat zeg je niet? En welke reacties kun je van je kinderen verwachten?

Wil je in gesprek over scheiden met kinderen? Neem contact met ons op. Je kunt met al je vragen bij ons terecht. Voor onze ondersteuning worden geen kosten in rekening gebracht.

Een scheiding heeft gevolgen voor zowel de ouders als de kinderen. Kinderen voelen en weten dat er van alles staat te gebeuren, maar ze kunnen vaak niet overzien wat dat voor hen concreet betekent. Als ouder doe je je best om naast alle regelzaken en bijkomende emoties, oog te blijven houden voor de belangen en behoeften van de kinderen. Toch kunnen er momenten zijn dat je het moeilijk hebt of het niet meer weet. Dat je wel wat ondersteuning in het scheidingproces kunt gebruiken. En dat informatie en advies om het belang van de kinderen voorop te stellen welkom is. Kind in scheiding Zeeland is er voor jou, voor je (ex)partner, voor jullie naasten en uiteraard voor jullie kinderen.

Voor ons staat voorop dat kinderen een stem hebben in het scheidingsproces. Dit betekent als ouders, luisteren naar vragen en horen wat de kinderen ervaren. Kinderen zijn altijd loyaal aan beide ouders. Het is belangrijk daar ruimte aan te blijven geven. Kinderen kunnen namelijk niet kiezen. 

Het besluit te gaan scheiden komt meestal niet ineens. De spanningen voor, tijdens en na een scheiding zijn voelbaar en brengt een onzekere fase teweeg. Naast gevoelens van verlies en rouw kan er ook sprake zijn van schuldgevoelens. Misschien herkent u dit bij u zelf of bij de kinderen? Deze gevoelens of gedachten “kom het door mij?” zijn een veel gehoorde. Het belangrijk om in alle fases van de scheiding stil te staan bij wat de scheiding met jullie en de kind(eren) doet.

Kinderen kunnen ook langere tijd na de scheiding nog steeds last hebben van de gevolgen van de scheiding. Met de meeste kinderen van gescheiden ouders gaat het na verloop van tijd weer goed. Dit komt doordat kinderen veerkrachtig zijn en veranderingen aan kunnen. De boodschap die jullie gezamenlijk over de scheiding geven aan jullie kinderen is belangrijk en draagt in grote mate bij aan een goede band tussen jullie als ouders met de kinderen. De manier van scheiden en hoe de communicatie tussen de ouders verloopt bepaalt voor een groot deel hoe jullie kinderen zich verder ontwikkelen. 

Onderzoek laat zien dat het voor de ontwikkeling van kinderen belangrijk is dat ouders tot duidelijke afspraken komen zonder hierbij in conflict te raken. Voor beide ouders ligt hier een taak, een taak waarbij jullie elkaar het ouderschap gunnen. Belangrijk is dat de gemaakte afspraken worden vastgelegd in een plan. Een ouderschapsplan waarbij het belang en de ontwikkeling van jullie kinderen centraal staat. Laat het ouderschapsplan meegroeien met  de kinderen. Ouderschap reorganiseren is niet altijd makkelijk maar wel noodzakelijk. Wellicht kan ondersteuning vanuit het netwerk, voor jullie als ouders en/of jullie kinderen helpend zijn. Informeer de mensen die dagelijks met jullie kinderen te maken hebben over de situatie en de afspraken die jullie maken. Denk hierbij aan familie, de leerkracht of de oppas. Ook zij spelen een belangrijke rol voor de kinderen tijdens en na een scheiding.

Als ouders kun je ook samen een ouderbelofte ondertekenen. Een belofte waarbij je als ouders, eventueel samen met de kinderen ( afhankelijk van de leeftijd) afspreekt samen het ouderschap te blijven invullen en er samen voor de kinderen zult blijven zijn.

Vragen & antwoorden

Ieder kind reageert anders op een scheiding. Sommige kinderen zijn verdrietig, boos, teleurgesteld en sommige kinderen reageren onverschillig. Voor kinderen is het vooral belangrijk dat alles er mag zijn. Nabijheid van de ouders is voor het kind wenselijk, maar soms niet altijd mogelijk. Het proces wat ouders doorgaan, verdriet, rouw, afscheid, herinrichten van hun leven, dat vraagt nogal wat. Daarom is het voor kinderen fijn dat zij weten wie er in het netwerk beschikbaar is, waar zij terecht kunnen. Op internet is er veel informatie te vinden over scheiden en wat de gevolgen voor kinderen zijn. Wat een kind nodig heeft is geheel afhankelijk van de weerbaarheid, de situatie hoe hij was voor de scheiding en hoe ouders met elkaar omgaan. Het ergste voor kinderen is dat ouders ruzie hebben, het conflict als monster tussen hen instaat. Kinderen hebben daar meer last van dan van ouders die niet meer communiceren.

Er is dus geen pasklaar antwoord. Maak jij je zorgen of heb je vragen over wat het voor jouw kind betekent dat je gaat scheiden?
Vul dan het contactformulier in. Je hoort zo spoedig mogelijk van ons.

Het meest wenselijke is dat ouders samen aan de kinderen vertellen dat zij gaan scheiden. Als ouders kun je samen het verhaal vorm geven. Denk vooral aan wat je de kinderen vertelt waarom jullie uit elkaar gaat. Kom met een gezamenlijk gedragen verhaal. Het is voor kinderen niet wenselijk dat een van de ouders de schuld krijgt. Belangrijk is het voor kinderen te weten dat zij vanuit liefde geboren zijn. Dat zij geen schuld hebben dat ouders uit elkaar gaan.

Voor sommige ouders helpt het om de kinderen te vertellen dat zij ooit verliefd zijn geweest, maar dat nu niet meer zijn. Gebruik geen woorden zoals; “we houden niet meer van elkaar”. Kinderen kunnen dan denken dat het houden van tussen ouder en kind ook kan stoppen.

Spreek in begrijpelijke taal en vertel vanuit jezelf. Zorg dat het geen voor gerepeteerd stukje wordt. Emoties mogen er ook zijn, maar probeer hier wel de volwassene te blijven, zodat je de kinderen kunt troosten als zij verdrietig of boos zijn.

Vaak helpt het om na te denken over de volgende vraag: Stel je voor dat je kind de reden uitlegt aan een vriendje. Wat zou hij dan vertellen?

Naast emoties die misschien komen kijken bij het vertellen dat jullie gaan scheiden, hebben kinderen vooral behoefte aan duidelijkheid. Wie gaat waar wonen? Blijf ik naar dezelfde school en sportclub gaan? Probeer hier als ouders, wat duidelijkheid in te krijgen.

Wanneer je als ouders uit elkaar gaat en er zijn nog geen nieuwe partners in het spel dan kan het zijn dat er in alle redelijkheid als ouders overleg over de kinderen kan plaatsvinden. Echter wanneer de relatiebreuk bekrachtigd wordt door een nieuwe levenspartner bij één van de ex-partners dan kan dat voor problemen zorgen. Hiervoor kunnen verschillende verklaringen zijn maar vaak heeft het te maken met angst voor verlies van de papa of mama rol. De angst om mogelijk iets kwijt te raken wat je dierbaar is doet pijn en zorgt vaak weer voor een andere emotie, boosheid. Wat ook van belang is dat je als ouders jullie ouderrol zo veel mogelijk in tact houdt als zijnde dat er geen nieuwe partner aanwezig is.

Nieuwe partners zijn (on) bewust ook van invloed op het ouderschap en als dat goed gaat is daar niets verkeerd aan. Als er enige negatieve invloed wordt uitgeoefend dan kan dat een groot effect hebben op de door jullie gemaakte afspraken. Jullie kunnen het vertrouwen in elkaar als ouders kwijt raken. Dit gaat ten koste van de kinderen, want de kinderen willen niet dat hun ouders ruzie maken. Ze willen gewoon bij allebei hun ouders blijven komen zonder een gevoel te hebben in een strijd verwikkeld te raken.

Ja, in onderstaand overzicht vind je verschillende boeken opgesplitst op thema.

Scheiding (en het verwerken hiervan)

Financiën bij scheiding

Co-ouderschap

Samengestelde en stiefgezinnen

Neem contact met ons op

Je kunt met al je vragen bij ons terecht. Of je nu ouder, kind of een naaste bent van iemand die gaat scheiden of gescheiden is. Wij zijn er ook voor ondersteuning en advies aan professionals die vanuit het werkveld te maken krijgen met kinderen in een scheidingssituatie.