Uniform Hulpaanbod

Het kind centraal bij (conflict)scheidingen

uniform-hulpaanbod-wetgeving

Beste ouder,

Door de rechtbank Zeeland-West-Brabant ben je naar ons loket verwezen conform het Uniform Hulpaanbod. Je hebt op zitting toestemming gegeven om samen met onze scheidingsexperts een analyse te maken over de meest passende vorm van hulp. Op deze pagina lees je meer over de werkwijze en hoe het traject Uniform Hulpaanbod eruit ziet.  

Waarom is dit traject er?

De rechtbank en de Zeeuwse gemeenten vinden het belangrijk dat kinderen die te maken hebben ouders die in conflict zijn geraakt door hun scheiding, sneller de juiste hulp krijgen.  

Hoe gaat dit in zijn werk?

Op zitting verwijst de Rechtbank, veelal gehoord door de Raad voor de Kinderbescherming, jullie naar het loket voor een zorgtraject. Tijdens de zitting worden er gezamenlijk doelen vastgesteld. Wij nemen na het ontvangen van de verwijzing en beschikking telefonisch contact op met ouders om een analyse te maken. We spreken ouders dus apart van elkaar. Op basis van het gesprek, maken wij een advies op voor ouders en de gemeente. Wij verlenen dus zelf geen langdurige hulp. Wel blijven wij gedurende het proces meekijken of de zorgaanbieder met ouders kan werken aan de gestelde doelen van de rechtbank. Het kan ook voorkomen dat er een kindbehartiger wordt voorgesteld. Dit is een professional die kinderen van gescheiden ouders ondersteunt om wensen en behoeften in kaart te brengen. Kinderen krijgen zo ook een stem in het scheidingsproces. 

Vervolg van het traject na het advies
  • Het loket stuurt het advies, de beschikking en verwijzing aan ouders, gemeenten en zorgaanbieder.  
  • De gemeente verstuurt de beschikking jeugdhulp aan de zorgaanbieder(s).  
  • Ouders worden uitgenodigd voor een intakegesprek door de zorgaanbieder(s).  
  • Daarna start de hulp. 
  • Het loket en de gemeentelijke toegang ontvangen van de zorgaanbieder ten minste drie weken voor de pro-forma datum een eindverslag of een verzoek verlenging.  
Onze rol tijdens het traject van de zorgaanbieder
  • Het loket houdt contact met de casusregisseur (gemeentelijke toegang of de zorgaanbieder) om de voortgang te vernemen; na 1, 4 en 7 maanden.  
  • Als de doelen behaald worden rapporteert de zorgaanbieder dit aan ouders, het loket en de gemeentelijke toegang. Het loket verstuurt de rapportage aan de Rechtbank. 
  • Als de doelen niet behaald worden of er eerder geen medewerking meer verleend wordt (door een van) de ouders, dan rapporteert de zorgaanbieder aan het loket en de gemeentelijke toegang. Het loket rapporteert daarop aan de Rechtbank en de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad bekijkt dan of zij een raadsonderzoek starten.  
  • Het loket besluit (in overleg met zorgaanbieder en/of gemeentelijke toegang) of het nodig is dat er een terugmelding wordt gedaan naar de Raad voor de Kinderbescherming en de rechtbank. Het loket stuurt de stukken op naar de Rechtbank, Raad voor de Kinderbescherming en ouders.  
kind in scheiding zeeland home

Achtergrondinformatie Uniform Hulpaanbod

De rechtspraak in Nederland heeft in 2016 een visiedocument “Rechtspraak (echt)scheiding ouders met kinderen” gepresenteerd. Daarin staan centraal de complexe conflictscheidingen waarin te veel kinderen te lang betrokken raken. De belangen van die kinderen raken ondergesneeuwd of komen niet of ruim onvoldoende aan bod. De schade die die kinderen daardoor lijden kan op korte en lange termijn erg groot zijn. In het visiedocument heeft de rechtspraak plannen neergelegd om het familierechtelijke proces bij de rechter, waarin die ouders en kinderen betrokken zijn, zodanig in te richten dat de schade voor die kinderen zoveel mogelijk en zo snel mogelijk wordt beperkt … meer informatie